Programma Masterclass Transformatie

08.00 uur Ontvangst en registratie

08.30 uur Aanvang programma

Start met een Word of Welcome en een uitleg van het verloop van de dag.


09.00 uur Introductie om elkaar spelenderwijs te leren kennen met Talent Hold’em

Hoe kunnen we van elkaars kwaliteiten leren, en hoe kunnen we elkaars kwaliteiten optimaal benutten?

Talent Hold’Em is een kaartspel dat speciaal is ontwikkeld om met veel energie, plezier en een open gesprek in een korte tijd vast te stellen welke kerntalenten een individu heeft ,en hoe deze worden gebruikt tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
Tijdens deze introductie wordt meer inzicht verkregen in elkaars talenten om begrip te krijgen in elkanders manier van handelen.


09.30 uur Het zakelijk speelveld in kaart brengen

Wat zijn de belangrijkste stakeholders binnen jouw organisatie en wat is hun invloed op jouw businessvoering?

Tijdens de Masterclass Transformatie heb je de mogelijkheid om een eigen casus in te brengen en direct de geleerde methodieken op deze casus toe te passen. Hierdoor ga je direct aan de slag met Transformatievraagstukken die spelen binnen jouw organisatie.


10.00 uur De vier meest voorkomende redenen (blokkades) waarom transformatie mislukt

Na een tweejarig onderzoek welke bestond uit: theoretisch literatuuronderzoek en interviews met HR professionals, verander managers en directieleden van diverse organisaties, is geconcludeerd dat de meeste verandertrajecten stoppen vanwege:

 • Organisatiestructuur
 • Procedures en Software die de processen die de structuur ondersteunen in stand houden
 • Gebrek aan steun van collega’s of gebrek aan mandaat van de persoon die de transformatie moet leiden
 • Een cultuur die niet mee wil veranderen met de nieuwe koers, waardoor er vastgehouden wordt aan de bovengenoemde blokkades

Met de middelen die worden aangereikt tijdens de Masterclass transformatie worden deze obstakels direct bij de kern aangepakt. We bieden mensen methodes waardoor ze in een ‘verander- / of transformatie mindset komen. Doordat medewerkers zelf bepalen welke obstakels HUN doelen in de weg staan en ze ook zelf de veranderacties mogen verzinnen is er veel meer draagvlak voor het veranderplan dan wanneer dit door management of (nog erger) externen bepaald wordt. Verandering kan alleen worden opgestart als er animo is.


10.30 uur Praktijkcase

Er zal een praktijkcase worden gedeeld door een bestaande opdrachtgever uit het verleden. Aan de hand van deze praktijkcase zal een voorbeeld geschetst worden over de toepasbaarheid van de theorieën en methodieken van deze masterclass.

 

De spreker en inhoud van deze praktijk case wordt op een later moment bekend gemaakt.


11.00 uur Korte pauze

11.15 uur De progressie-loop: Transformatie van afdelingen in actie-loops

Zodra een – doorgerekend – veranderplan op tafel ligt en er inzicht wordt gecreëerd in de kernprocessen die de doelen van de organisatie (routinematig) kunnen ondersteunen, wordt er ook sneller inzichtelijk welke acties bijdragen aan succes en waar nog slagen te maken zijn. In andere woorden, als je weet hoe jouw organisatie kan profiteren van kansen en veranderingen in de markt, en daar succesvol op kan inspelen, ontstaat er energie om dingen anders te doen. Met de progressie-loop breng je inzichtelijk hoe extern en intern beter op elkaar kunnen worden aangesloten door te kijken naar 4 interne en externe kernprocessen:

 

Interne Kernprocessen

 • Bedenken
 • Maken
 • Verkopen
 • Verbeteren

 

Externe Kernprocessen

 • Kopen
 • Gebruiken
 • Verbruiken
 • Oriënteren

 

Tegenwoordig is veel mogelijk qua tracking (big – datasets gebruiken) en die kansen moet je als organisatie benutten om in-touch te blijven met je doelgroep – en stakeholders op het zakelijk speelveld.

Vergroot je daadkracht!


12.00 uur Breng jouw progress-loop in kaart

Tijdens deze zelfstandige werksessie zal de progress-loop van jouw eigen casus in kaart worden gebracht.


12.45 uur Lunch

13.30 uur Vergroot je persoonlijke effectiviteit: Willen x Weten x Kunnen x Durven

De processen die we – vaak onbewust – doorlopen zijn enorm van invloed op onze persoonlijke effectiviteit, of daadkracht. Hoe vaak is een goed idee al in de kiem gesmoord, door het gebrek aan: wilskracht, kennis, kunde of lef…?

 

Ga bij jezelf maar eens na hoeveel remmingen er dagelijks door je hoofd gaan door de gedachten die worden uitgesproken door jouw tweede stem. En als jij denkt dat je geen stemmetje in je hoofd hebt… Wat je nu net hoorde in je hoofd… Dat is dat stemmetje in je hoofd. ;-).

Dus stel je eens voor als je die stem kon uitschakelen en 1 x 2 x 3 x 4 (willen x weten x kunnen x durven) = 24… kan benutten.

 

Door bewust te worden van – en inzicht te krijgen in jouw daadkracht profiel ben je na deze masterclass vast beter in staat dat stemmetje uit te schakelen en dingen gewoon WEL te doen.

 

Iets op een andere manier doen, begint met ‘afleren’ hoe je het deed en accepteren dat je ‘kunt falen’. Het betekent dat je ‘voorzichtig’ gaat oefenen, maar je zult eerst jezelf en anderen moeten overtuigen dat je het wilt.


14.30 uur GameStorm sessie

Ervaar de kracht van gamification als middel om de uitdagingen rondom jouw casus en transformatievraagstukken op een functionele manier te transformeren naar gedragsverandering.

 

Tijdens deze werksessie worden op basis van jouw eigen casus en vraagstukken:

 • Doelen gekozen
 • Uitdagingen gedefinieerd
 • Acties geformuleerd (stop & start)
 • Acties gekozen
 • Resultaten dooberekend

 

Op basis van deze methodiek wordt een werkbaar plan opgesteld welke direct toepasbaar is binnen jouw team of organisatie.


17.00 uur Evaluatie toegepaste methodiek

17.30 uur Certificering met aansluitende Borrel